1. Karakteristik
1. Lambang adalah bentuk segi empat yang terdiri dari :
a. Pancaran tali sinar berwarna putih sejumlah 17 buah.
b. Sebatang beringin sakti yang rindang berwarna hijau tua.
c. Sebuah lilin (dian) dengan api merah di atas sebuah bejana berwarna kuning emas.
d. Perkataan “Untuk Kedjajaan Bangsa” di atas pita putih bersih diantara hiasan bunga.

2. Arti Warna
a. Tali Sinar Putih sejumlah 17 buah berasal dari kisah kehidupan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945 yang menyinari terus menerus dengan cahayanya dengan kemerdekaan untuk kecerdasan dan kemakmuran bangsa.
b. Beringin berilmu dan berpengetahuan yang berintegrasi, sebagai wadah pembimbing masyarakat dalam membina insan ilmuan.
c. Lilin/dian di atas sebuah bejana terletak paling di muka menunjukkan cita-cita manusia berjuang yang tak kunjung padam untuk penanaman modal ilmu dan pengetahuan sesuai dengan norma-norma budaya serta kepribadian bangsa Indonesia.
d. Kalimat ” UNTUK KEDJAJAAN BANGSA ” mendukung falsafah tentang tujuan dari lembaga demi kejayaan bangsa Indonesia pada umumnya. Warna Panji Lambang

: buku profil Universitas Andalas